Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die onder de verantwoording van Waypoint Challenge vallen. Door gebruik te maken van de diensten van Waypoint Challenge wordt u geacht deze privacyverklaring te accepteren.

Waypoint Challenge gebruikt op haar websites links naar andere websites van organisaties. Waypoint Challenge kan geen verantwoording dragen voor het privacybeleid van deze websites. Aangeraden wordt het privacybeleid van deze organisaties via hun websites door te nemen.

Waypoint Challenge respecteert de privacy van zowel haar klanten alsmede alle bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Waypoint Challenge in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat.

Doeleinden
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het uitvoeren van een opdracht, het inschrijven voor deelname aan een waypoint challenge, het voeren van correspondentie met u, het verzenden van een nieuwsbrief. Waypoint Challenge verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt, gebruiken we diverse technieken, waaronder de mogelijkheid van cookies.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruikt wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u onze producten & diensten afneemt. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren en tevens ten behoeve van de afhandeling ivm bedrijfsvoering. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt of als klant schriftelijk of persoonlijk kenbaar hebt gemaakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsgegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN
  • Informatie die u zelf invult in een open veld in het contactformulier
  • Gegevens in ons inschrijfformulier voor deelname/inschrijving van een evenement/rally
  • IP-adres

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Cookies
Op deze websites kan er gebruik worden gemaakt van cookies om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Gegevensbeveiliging
Waypoint Challenge maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tevens zien wij er op toe dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage
U heeft het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, rectificatie te vragen, over te dragen of te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan: Waypoint Challenge

Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aanpassen privacybeleid
Indien nodig zullen wij ons privacybeleid aanpassen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.

Translate »